JAVNO NAZNANILO - obveščamo javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME53-OPPN* (SZ DEL) - "SOSESKA 21"- GRADIVO

13. 6. 2022 Jana H. T. (Uprava) 327