OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21«

15. 12. 2021 Jana H. T. (Uprava) 369
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21«, objavljen v Ur.l.RS, št. 3/2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
Osnutek OPPN
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog OPPN
Klikni tukaj za prikaz prilog