JAVNI POZIV ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI MEŽICA ZA LETO 2024

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila