SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE MEŽICA

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Branko Šegel
 • Silvana Praprotnik
 • Branko Ramšak
 • Maric Korasa
 • Tomaž Kunc
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Branko Šegel, Polena 15, Mežica
 • Ferdinand Arl, Lenartova ulica 4, Mežica
 • Elizabeta Pušpan, Trg 4. aprila 6b, Mežica
 • Igor Gomilšek, Prežihova ulica 11, Mežica
 • Mirko Štern, Plat 10, Mežica
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, Igor Pšeničnik
 • Igor Gomilšek
 • Franjo Hercog
 • Darko Plevnik
 • Branko Šegel