Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Priloge

Pravna podlaga v občini