Prijava taksne obveznosti – nameščanje plakatov

Pravna podlaga v občini

Stroški v postopku