Domov Organi občine Drugi organi občine Civilna zaščita

Civilna zaščita

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • poveljnik Igor Pšeničnik
  • namestnik poveljnika Ambrož Blatnik
  • področje prve pomoči Samo Podhostnik
  • področje logistike Davorin Mori
  • področje pitne vode Uroš Vrčkovnik
  • PGD Mežica Tomaž Homer
  • zunanji sodelavec Nenad Donau
  • področje usklajevanja CSD Jelka Kovač
  • PGD Mežica Klavdijo Čapelnik