VLOGA ZA DODELITEV NADOMESTILA ZA STROŠKE BIVANJA V DRUGI STANOVANJSKI ENOTI – PO POPLAVAH 2023

Organizacijska enota