VLOGA ZA OPROSTITEV - NEODMERO PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Organizacijska enota