JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA STORITEV št. 430-0013/2020/SR8-Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Mežica v letih 2020-2024

25.05.2020 Andreja P. 167