POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI MEŽICA Z OGLAŠEVALSKIMI VSEBINAMI ZA VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT, KI BODO DNE 9. junija 2024

2. 4. 2024 Andreja P. (Uprava) 81