Obvestilo o javni dražbi za prodajo dveh poslovnih prostorov Stanovanjskega sklada RS

21. 3. 2017 Jana H. T. 549