Obnova kanalizacije Ob Meži

712
Zaključeno
leto 2017

Podatki o financiranju