Obnova kanalizacije Ob Meži

V teku
leto 2017

Podatki o financiranju