Obnova kanalizacije Ob Meži

734
Zaključeno
leto 2017

Podatki o financiranju