VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O LOKACIJSKI INFORMACIJI (Predhodno potrdilo o namenski rabi)

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku