Ureditev pločnika - Trg 4. aprila

911
Zaključeno
leto 2016