Ureditev pločnika - Trg 4. aprila

Zaključeno
leto 2016