Ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu

1183
Zaključeno
leto 2016

Podatki o financiranju