Ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu

1163
Zaključeno
leto 2016

Podatki o financiranju