OBNOVLJENA KAPELICA ZAOKROŽUJE PODOBO STAREGA POKOPALIŠČA

2. 12. 2016 598