OBVESTILO - ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

3. 2. 2016 64