Stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javne razprave dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za javno povezovalno pot "Vrtec" (znotraj EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN* IN ME58-OPPN*)

23. 11. 2021 Jana H. T. (Uprava) 177