OBČINA MEŽICA PRIDOBILA EVROPSKA SREDSTVA ZA OPERACIJO »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE - OBČINA MEŽICA«

30. 11. 2020 Andreja P. (Uprava) 562