Poročilo o aktivnostih OŠCZ Mežica ob epidemiji COVID -19