JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČANJE OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU TA43

20. 4. 2020 Andreja P. (Uprava) 312