2. POKALNI TURNIR JKA KARATEJA 2019

03.12.2019 Florjan R. 512