2. POKALNI TURNIR JKA KARATEJA 2019

3. 12. 2019 Florjan R. 722