Ureditev okolice ob novem servisnem objektu in Narodnim domom

1754
Zaključeno
leto 2017

Podatki o financiranju