Preplastitev Leške ceste mimo Mercatorja – LK 257 301

1140
Zaključeno
leto 2017

Podatki o financiranju