Preplastitev cest mimo kmetije p.d. Adam

Zaključeno
leto 2017

Podatki o financiranju