Preplastitev cest mimo kmetije p.d. Adam

948
Zaključeno
leto 2017

Podatki o financiranju