Obnova kanalizacije Ob Meži

713
Zaključeno
leto 2017

Podatki o financiranju