Ureditev pločnika - Trg 4. aprila

931
Zaključeno
leto 2016