Ureditev pločnika - Trg 4. aprila

910
Zaključeno
leto 2016