Ureditev regionalne ceste R2-425/1265 Poljana – Šentvid od km 2.780 do km 5.065 skozi Mežico

1638
V teku