Ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu

1184
Zaključeno
leto 2016

Podatki o financiranju