Ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu

Zaključeno
leto 2016

Podatki o financiranju