Ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu

1161
Zaključeno
leto 2016

Podatki o financiranju