Rekonstrukcija Orešnikovega mostu

Zaključeno
leto 2016