Obnova kapelice v Spominskem parku

Zaključeno
leto 2016