Obrazec za prijavo REDNEGA obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE