Preplastitev Leške ceste mimo Mercatorja – LK 257 301

1141
Zaključeno
leto 2017

Podatki o financiranju