Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini

EU projekti
V teku
leto 2017