Športni park Mežica - gradnja servisnega objekta nogometnega igrišča

Zaključeno
leto 2017